Ever after


En ze leefde nog lang en gelukkig.....Gevolgd door een tactisch 'in voor- en tegenspoed'.

Er bestaat geen recept voor een gelukkig huwelijk, maar er bestaan wel wijsheden over thermostaten;

Hij zet de thermostaat stiekem een paar graden lager en zij zet de thermostaat stiekem een paar graden hoger. Beide hardnekkig ontkennend bij de vraag wie er nu weer aan die verdomde thermostaat heeft gezeten.

en pakken melk-issues die merkwaardig genoeg voor bijna elk getrouwd stel herkenbaar zijn.

Hij: "voordat we getrouwd waren wist ik niet eens dat je melk

op een verkeerde manier in de koelkast kunt zetten"

Dat voor- en tegenspoed niet over thermostaten en pakken melk gaat, snappen we natuurlijk allemaal. Maar alles tússen de pieken en dalen van een relatie in gaan misschien juist wél over deze ogenschijnlijke onbenulligheden. Onbenulligheden waar je je suf aan kunt irriteren. Een verkeerd ingeruimde vaatwasser, omstebeurt de deksel van de vuilnisbak dichtduwen om vooral de vuilniszak niet te vervangen en nooit meer alleen op de wc kunnen zitten. Samen een leven delen betekend grenzen verkennen, grenzen stellen en grenzen liefdevol bewaken.

Minstens 10% van de scheidingen kunnen worden voorkomen

door grotere dekbedden te kopen

En mocht je even niet om deze universele huwelijksperikelen kunnen lachen (onthoud, humor is de sleutel), troost je dan met de gedachten dat het in elk huwelijk ook gewoon eens 'goed moet kunnen knallen'. Want dat is misschien wel het geheim van een perfect huwelijk. Een perfecte balans tussen voor- en tegenspoed tussen twee imperfecte mensen die weigeren om van elkaar en het huwelijk weg te lopen. Een gelukkig getrouwd leven lang.

And they lived happily ever after.....tacticly followed by 'in better and worse'.

A standard recipe for a happy perfect marriage doesn't seem to excist, but common wisdoms about thermostats;

He secretely lowers the thermostat and she secretely turns it back up. Both vehemently deny touching it.

and milk pack-issues, which are remarkable recognizable to almost every married couple.

He: Before I got married I even didn't know

there was a wrong way to put the milk back in the fridge

That 'in better and worse'' isn't about thermostats and milk packs, we all understand. But between the betters and the worses, there probably will be many of these impossible 'nothings' that can annoy the hell out of you. A wrongly loaded dishwasher, taking turns pushing down the top of the kitchen garbage so both don't have to take it out, and let's not forget about the toilet seat policy which can cause serious frustrations. To share your lives together is about discovering territory, putting boundries and gently watching over your boundries.

At least 10% of divorces can be avoided by buying bigger blankets

And in case you will loose the ability to laugh about these universal marriage-issues (remember, a sence of humor is the key), comfort yourself with the thought that every marriage needs some good (or not so good) argues now and then. Because that might be the secret of a perfect marriage in the end. A perfect balance between better and worse, between two imperfect people who refuse to give up on each other. A happy long married life.

#Happymarriage #Gelukkighuwelijk #Huwelijk #Marriage #Relationissues #huwelijksperikelen

Uitgelichte berichten
Binnenkort komen hier posts
Nog even geduld...
Recente berichten